از خانه که می آیی        یک دستمال سفید                        پاکتی سیگار                                 گزیده شعر فروغ                                           و تحملی طولانی بیاور                                                           احتمال گریستن ما ... ادامه مطلب
/ 124 نظر / 106 بازدید
دی 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست